Når forsvant løvene fra Europa?

4. juni 2015

SVAR I dag fins det ville løver i Afrika sør for Sahara og i et svært lite område i India. I antikken var det imidlertid også løver i Nord-Afrika, i store deler av det vestlige Asia og i Sørøst-Europa. På 400-tallet skrev Herodot at det fortsatt var løver i det nordlige Hellas, men i løpet av det første århundre e.Kr. bekreftet en annen gresk forfatter at de hadde forsvunnet fra området.

 øven var et populært jaktbytte og ble også i stor utstrekning brukt i de romerske gladiatorlekene. Denne jakten, samt mer utstrakt jordbruk og skogbruk, førte til at dyret ble fortrengt. De siste europeiske løvene levde i det fjellrike Kaukasus og forsvant rundt år 1000 e.Kr.

Kanskje du er interessert i...