Hvor kom tradisjonen med påskeharen fra?

11. november 2016

SVAR I den kristne tradisjonen feirer man påsken til minne om Jesu død og oppstandelse. Men høytiden er også preget av eldre, hedenske fruktbarhetsritualer, og det er nettopp i tilknytning til disse fruktbarhetsritualene at hare og egg har blitt en del av påsken. Harer og egg har nemlig lenge vært forbundet med hyppige fødsler og store barnekull. Tradisjonen med påskeharen oppsto trolig i det vestlige Tyskland, og er kjent fra 1600-tallet. På 1800-tallet ble figuren spredt til andre deler av verden av tyske utvandrere.

Kanskje du er interessert i...