Hva var tungetaledebatten?

Arnulf Øverland.

SVAR: Tungetaledebatten oppsto i kjølvannet av modernismens inntog i Norge, og ble ført av forfattere og lyrikere som Arnulf Øverland og André Bjerke. De var menn som skrev innenfor en riksmålsramme, og som mente den modernistiske lyrikken på 1950-tallet var «tungetale fra Parnasset». Øverland turnerte land og strand rundt i et veritabelt korstog mot «en strøm av abrakadabra, rabbel og snikksnakk.» Forfatterne Paal Brekke og Erling Christie forsvarte modernismen, og i dag kan man si at de vant kampen.

Har du et historisk spørsmål?
Send det til oss på [email protected]!

Kanskje du er interessert i...