Hva var strilekrigen?

Frederik V.

SVAR: Strilekrigen var et opprør mot den ekstraskatten Frederik V hadde pålagt sine undersåtter for å ruste opp de dansk-norske styrkene under syvårskrigen som hadde rast siden 1756. Våren 1765 samlet bønder fra Nordhordland og Midthordland seg i Bergen i protest mot skatten som hadde rammet dem usedvanlig sterkt.

Hovedmennene bak opprøret ble tatt, og ble i 1768 dømt til døden for å ha organisert opprøret.

De fikk seinere dødsdommen omgjort til fengselsstraff. Ekstraskatten ble opphevet syv år etter.

Har du et historisk spørsmål?
Send det til oss på [email protected]!

Kanskje du er interessert i...