Hva brukte de gresk ild til?

Bysantinske skip førte med seg en væske som kunne antennes og brukes som våpen. Bilde: IBL/Bridgeman.

SVAR: Da arabiske styrker angrep det bysantinske rikets hovedstad Konstantinopel i årene 674–678 e.Kr., greide byens forsvarere å slå tilbake invasjonsforsøket ved hjelp av et nytt, hemmelig våpen: gresk ild. Det fryktinngytende kampmiddelet, som er blitt kalt antikkens napalm, ble angivelig utviklet av Kallinikos av Heliopolis. Våpenet fungerte som en flammekaster som sprutet en strøm av brennende væske mot fiendens skip. Selv om våpenet iblant også antente den bysantinske flåtens egne skip, var det meget effektivt – ikke minst for sin psykologiske virkning. Den greske ilden skal visstnok også ha brent på vannoverflaten.

Formelen for gresk ild var en godt bevart bysantinsk statshemmelighet – så hemmelig at den har gått tapt. I moderne tid har mange eksperter forsøkt å rekonstruere væskens kjemiske innhold, uten noe definitivt resultat. Blant de bestanddelene som er foreslått, er petroleum, svovel og brent kalk.

Har du et historisk spørsmål?
Send det til oss på [email protected]!

Kanskje du er interessert i...