Hadde Sovjet hangarskip?

1. oktober 2015

SVAR Sovjetunionen var en militær supermakt under den kalde krigen, men flåten var betydelig mindre enn USAs og ressursene gikk hovedsakelig til å utvikle ubåter. Det første egentlige hangarskipet i den sovjetiske flåten, Kiev, ble ferdigstilt i 1975 og var en kombinasjon av en krysser og et tradisjonelt hangarskip med et stort rakettsystem på fordekket. På 1980-tallet bygget Sovjetunionen en ny type hangarskip som kunne konkurrere bedre med USA. Bare ett slikt skip, Admiral Kuznetsov, ble tatt i bruk før Sovjetunionen ble oppløst i 1991. Skipet tilhører i dag Russland.

Kanskje du er interessert i...