Hadde Romerriket kontakt med Kina?

I hver sin ende av den kjente verden lå to av de mektigste rikene: Roma og Kina. Hadde de to noen gang kontakt med hverandre?

23. november 2018 av Björn Lundberg

Selv om de lenge var oldtidens mektigste imperier, var Kina og Romerriket i prinsippet isolert fra hverandre. Kart fra den tiden viser at Middelhav­ets sjøfarere hadde god kjennskap til India­havet, og romerne var blant annet interessert i kinesisk silke. Men det mektige parterriket (med sentrum i dagens Iran), som i lange perioder lå i krig med romerne, var et stort hinder for samhandelen.

I Kina gikk det mange rykter om det store riket i Vesten, som de kalte Daqin. Ifølge kinesiske kilder nådde faktisk noen romerske handelsekspedisjoner fram til Kina.
I 166 e.Kr. kom en delegasjon som påsto seg å være utsendt av keiseren i Daqin. På 200-tallet e.Kr. kom det også minst to slike ekspedisjoner til Kina.

Kanskje du er interessert i...