Hvor lenge hadde man barnearbeid i Norge?

24. februar 2014

Norge hadde flere barn i arbeid enn Sverige, England og USA. Bildet viser barn ved Klara arbeidsstue for barn anno 1910–20.

SVAR: Barn ble satt til ulike typer oppgaver i det gamle bondesamfunnet også. Men med barnearbeid tenker man ofte på lønnet arbeid i industrien, og det startet i Norge på 1800-tallet da jenter og gutter ble satt i arbeid på sagbrukene, i tobakksindustrien, i fyrstikkindustrien eller som visergutter.

En undersøkelse ved Det statistiske kontor i 1870-årene viser faktisk at Norge benyttet barn i industrien i større omfang enn man gjorde i Sverige, England og USA. For eksempel var det slik at hele 43 prosent av alle arbeidere i fyrstikkindustrien var barn i 1875.

Som en følge av denne undersøkelsen ble samme mann som hadde gjennomført den, en viss J. N. Mohn, bedt om å utarbeide et utkast til lovgivning på dette området. Men siden barns inntekt ofte var viktig for fattige arbeiderfamilier, fant han at det ikke burde innføres et generelt forbud.

Istedet ble det forbudt for barn yngre enn 12 år å jobbe i industrien, mens det ble innført tidsbestemmelser for barn under 18 år. Denne loven fra 1892 sto ved lag til 1909, da barnearbeid ble ytterligere begrenset for deretter å bli sakte faset ut.

Har du et historisk spørsmål?
Send det til oss på [email protected]!

Kanskje du er interessert i...