Hva var striden om delelinjen?

25. februar 2013

SVAR: Striden om delelinjen handlet om hvor den maritime grensa skulle gå mellom Norge og Russland i Barentshavet. Samtalene startet i 1970, men havarerte raskt på grunn av uenighet om hvilket prinsipp som skulle ligge til grunn for delingen.

Sovjetunionen, og senere Russland, hevdet at sektorprinsippet måtte gjelde og at delelinjen skulle trekkes i en rett linje fra grensepunktet til Nordpolen. Norge mente at havområdet måtte deles etter en midtlinje der alle punkter ligger like langt fra landenes grunnlinjer.

Den noe spissfindige jussen innebar en forskjell på 176 000 kvadratkilometer omstridt hav, og de neste 40 årene var forhandlingene helt fastlåst. I denne perioden ble Norge og Sovjetunionen enige om fisket i en gråsone i sør, mens alle de 176 000 kvadratkilometerne var lukket for mulig olje- og gassutvinning.

Først i 2010 kom en avtale på plass. Den skar igjennom og delte det omstridte området på midten. Avtalen ble undertegnet året etter.

Har du et historisk spørsmål?
Send det til oss på [email protected]!

Kanskje du er interessert i...