Hva var Mot Dag?

Det firehodete troll: Erling Falk, Trond Hegna, Arne Ording og Arnulf Øverland. Tegning i Minerva. Bilde: Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek.

SVAR: Mot Dag – også kalt det firehodete troll – var både et tidsskrift og en organisasjon. Den ble etablert i 1921, etter initiativ fra Erling Falk, og hadde på det meste 200 medlemmer.

De såkalte motdagistene var kjente forfattere, intellektuelle, embetsmenn og seinere politikere. Blant medlemmene fantes Sigurd Hoel, Arnulf Øverland og Inger Hagerup, samt senere sjef for Norges militære etterretning Vilhelm Evang, senere sjef for Overvåkingspolitiet Asbjørn Bryhn og senere helsedirektør Karl Evang.

Mot Dag var et venstreradikalt forbund, men var likevel del av Det norske Arbeiderpartiet fram til 1925. Etter lang strid ble organisasjonen så ekskludert, hvoretter den ble tatt opp i Norges Kommunistiske Parti. På 1930-tallet var organisasjonen aktiv i arbeidet med å danne et nytt arbeiderparti, men forsøket mislyktes. Mot Dag etablerte imidlertid Fram forlag, som ga ut Arbeidernes Leksikon i 1933. Organisasjonen sto også bak den første oversettelsen av Karl Marx’ Kapitalen til norsk.

Mot Dag er først og fremst kjent for sin intellektuelle kraft, og mange av etterkrigstidens ledende politikere og kulturpersoner hadde i sin tid vært medlem der. Organisasjonen ble nedlagt i 1936.

Har du et historisk spørsmål?
Send det til oss på [email protected]!

Kanskje du er interessert i...