Hva var forbudstiden?

SVAR: Forbudstiden henviser til perioden da noen nasjoner innførte forbud mot alkohol. De fleste slike forbud ble innført fra ca. 1915, blant annet i USA der The Volstead Act ble fremmet av den norskættede juristen Andrew John Volstead.

I Norge ble et brennevinsforbud innført av Stortinget i 1916. En folkeavstemming i 1919 ga et klart flertall på 62 prosent for at dette skulle videreføres, med størst tilslutning i vest, sør og nord.

Forbudet hang sammen med den voldsomme veksten i alkoholforbruket. Brennevinet fikk riktignok sitt gjennombrudd på 1600-tallet, men det var først etter 1816 at salg og omsetning ble helt frigitt. Forbruket var derfor på sitt høyeste omkring 1830–40, da hver voksen innbygger i Norge drakk 13 liter rent brennevin i året i snitt. Høyere alkoholkonsum har aldri vært registrert her til lands verken før eller siden, og det vokste fram en godt organisert avholdsbevegelse som svar på det.

De første årene ble forbudet fulgt mer eller mindre lojalt. Men i 1920-årene eksploderte smuglingen og hjemmebrenningen, og håndhevelsen av loven krevde et stadig større kontrollapparat. I 1926 ble det holdt en ny folkeavstemming, og denne gang ble det flertall mot forbud.

Forbudstiden betydde ikke at nordmenn manglet alkohol. Øl og vin var fortsatt lovlig i et regulert salg som fra 1922 ble lagt til et nytt og statlig kontrollert Vinmonopol.

Har du et historisk spørsmål?
Send det til oss på [email protected]!

Kanskje du er interessert i...