Var det også hvite slaver i USA?

Annonse om slaveauksjon­ på 1800-tallet. Bilde: Bridegman/IBL.

SVAR: Slaveriet i USA ble avskaffet etter borgerkrigen i 1865. Tidligere var det etter loven bare svarte som kunne være livegne. I praksis var grensene mer kompliserte enn som så. Barn av foreldre med forskjellig hudfarge ble for eksempel ofte regnet som svarte. Derfor kunne også lyshudede mennesker ende opp som slaver.

Det forekom også mange skrekkhistorier om hvite barn som ble kidnappet og solgt som slaver i all hemmelighet. Domstolsprotokoller og andre vitneutsagn viser at slikt antakelig forekom, om enn i liten skala.

Dessuten dro mange fattige europeere til Nord-Amerika på «slavekontrakter». De fikk turen over Atlanterhavet betalt, men måtte til gjengjeld arbeide noen år i sitt nye hjemland uten lønn. De hadde ikke rett til å forlate jobben eller flytte til en annen by. Arbeidsgiveren kunne også selge kontrakten deres videre, slik at de måtte arbeide for en annen «eier». Men denne formen for tvangsarbeid skilte seg på flere punkter fra det regelrette slaveriet som rammet den svarte befolkningen. Slavens barn ble for eksempel regnet som herrens eiendom, en skjebne som ikke rammet barna til de europeiske kontraktarbeiderne.

Har du et historisk spørsmål?
Send det til oss på [email protected]!

Kanskje du er interessert i...