Trodde alle germanere på asagudene?

13. april 2015

SVAR Siden Skandinavia ble kristnet relativt sent, vet vi mer om de norrøne gudene enn om ritene og religionen til de germanske folkene som ble kristnet flere hundre år tidligere. De skriftlige kildene er få og ikke alltid pålitelige.

Romerne, blant annet historieskriveren Tacitus, så for eksempel mange av de germanske gudene som direkte motstykker til romernes egne guder. Han mente at germanernes fremste gud var Merkur, det vil si Odin (også kalt Wotan/Woden), men at det også ble ofret til Mars (Tyr/Ti) og Hercules (antakelig Tor – Donar på gammelhøytysk). Mye tyder på at dyrkingen av Odin og Tor var utbredt blant vest- og nordgermanske stammer. Men det germanske området var stort og langt fra enhetlig. Vi vet for eksempel enda mindre om de østgermanske folkenes, blant annet goternes, hedenske tro. Det fantes ingen samlet religion, og hvilke guder som forekom og hvilken stilling de hadde varierte både i tid og rom. Et eksempel er fruktbarhetsgudinnen Nerthus. På kontinentet var hun gjenstand for en spesiell kult, men
i norrøn mytologi er hennes motsvar den mannlige vanen Njord (eller muligens hans søster som også kan ha gått under navnet Njord).

Kanskje du er interessert i...