Hvorfor heter det cockpit?

31. juli 2015

SVAR Det engelske ordet cockpit betyr egentlig «hanegrop” og henspeiler på den gropen som ble brukt til hanekamper i middelalderen. Den blodige sporten involverte veddemål, og ble forbudt i  Storbritannia i 1849. Da var  ordet cockpit allerede i bruk om styrmannens kahytt på britiske skip. Det trange rommet under dekk førte kanskje tankene hen til en hanegrop, men navnet passet også til den engelske termen for styrmann: coxswain. I overført betydning kom dette ordet senere til å betegne førerkabinen i et moderne passasjerfly.

Kanskje du er interessert i...