Er Kensingtonstenen fra middelalderen?

26. oktober 2015

SVAR I 1898 hevdet svensk-amerikanske Olof Öhman at han hadde oppdaget en nesten hundre kilo tung runestein utenfor byen Kensington i Minnesota, USA. Steinen viste seg å være dekket med runer, og beskrev en skandinavisk tur til det amerikanske Midtvesten på 1300-tallet (!).

Hvis steinen var ekte ville det være nødvendig å omskrive Nord-Amerikas og Europas historie. Riktignok var det i de gamle islandske sagaene historier om at skandinaver seilte til «Vinland» – det vil si Amerika – rundt år 1000 e.Kr. Men ingen hadde påstått at disse skulle ha seilt langs elver og innsjøer hele veien til Minnesota. Heller ikke at dette hadde skjedd så sent som på 1300-tallet. Det ble da også sådd tvil om inskripsjonens ekthet. Flere lingvister og arkeologer fra Sverige og Norge avfeide den som en forfalskning. De pekte blant annet på at teksten inneholdt moderne ord og uttrykk som ikke forekom på 1300-tallet.

Andre har pekt på det merkelige i at steinen dukket opp i en region med mange skandinaviske innvandrere, i en tid da vikingene og deres reiser var populære.

I Kensington har imidlertid støtten til ideen om steinens ekthet alltid vært stor, og entusiaster har gjennom årene fått støtte fra enkelte forskere som har forsøkt å overbevise tvilerne. De fleste eksperter har dog alltid trodd, og tror fortsatt, at steinen er en forfalskning.

Kanskje du er interessert i...