Les også

Kong Sverre

Hvorfor fikk Norge tysk konge i 1442?

21. oktober 2014

SVAR: Kristoffer av Bayern var en tysk adelsmann som ble bedt om å overta tronen i Danmark etter Erik av Pommern. Han ble dansk konge i 1440, konge over Sverige året etter og over Norge i 1442.

At de tre landene hadde felles konge skyldtes alliansen som går under navnet Kalmarunionen. Unionen var blitt skapt i 1397 av dronning Margrete, datter av den danske kongen Valdemar Atterdag og enke etter norske Håkon VI Magnusson.

Kristoffer av Bayern ble den siste fungerende kongen over alle de tre rikene. Han døde i 1448, og unionen ble oppløst i 1523.

Har du et historisk spørsmål?
Send det til oss på [email protected]!

Kanskje du er interessert i...