Hvor lenge hadde Norge adel?

31. mai 2016

Adelsmann Ulrik Frederik Gyldenløve.

SVAR: Jarler og konger fantes før Harald Hårfagre samlet Norge, men en virkelig adel kom først i middelalderen da gamle ætter gikk i kongens tjeneste og vant rikdom og makt. I 1277 innførte Magnus Lagabøte et riddervesen av «baroner» og «riddere», men dette ble avskaffet i 1308 av Håkon 5. Det var dog Svartedauden som endelig tok knekken på den norske adelen, og etterpå var det stort sett bare en dansk-norsk adel her. Grunnloven av 1814 satte en stopper for nye adelige titler, og i 1821 opphevet Stortinget alle adelstitler.

Har du et historisk spørsmål?
Send det til oss på [email protected]!

Kanskje du er interessert i...