Hva var egentlig 400-årsnatten?

Danmark måtte gi fra seg Norge etter å ha vært i allianse med Napoleon. Dermed kunne Riksforsamlingen på Eidsvoll gi Norge en grunnlov. Maleri av Oscar Wergeland.

SVAR: 400-årsnatten er et begrep som ofte brukes om den 434 år lange unionen med Danmark. Bakgrunnen var Norges svake stilling som en følge av Svartedauden 1349–50, da halvparten av befolkningen bukket under og kongeætten døde ut.

Norge kom først i personalunion med Danmark i 1380, og deretter i en realunion fra 1536. Året etter ble adelens Riksråd oppløst etter press fra Oldenburgkongen, som hadde overtatt den danske tronen i 1448. Dermed var Norges selvstendighet tapt, og landet vårt ble heretter styrt fra unionshovedstaden København. Begrepet 400-årsnatten oppsto fordi Norge var den svake part i unionen. Historikerne er dog ikke enig i at nordmenn var så dårlig stilt. De peker på at handel med Europa fikk norsk økonomi til å blomstre i denne perioden.

400-årsnatten varte til 1814, da kong Fredrik VI måtte gi fra seg Norge til Sverige på grunn av sin allianse med Napoleon under napoleonskrigene. Dermed kunne Riksforsamlingen samles og gi Norge en egen grunnlov.

Har du et historisk spørsmål?
Send det til oss på [email protected]!

Kanskje du er interessert i...