Sju spørsmål om sovjetiske ledere

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Hvilket språk var sovjetlederen Josef Stalins morsmål?

Under hvilken leder ble Sovjetunionen dannet av tre republikker i 1922?

I hvilken by ble Stalins rival Trotskij myrdet med en ishakke i 1940?

Når tok Nikita Khrustsjov avstand fra personkulten rundt hans forgjengere?

Hvem av disse ingikk ikke i den troikaen som ledes Sovjet etter Khrustsjov?

I hvor mange måneder var Konstantin Tsjernenko Sovjetunionens leder?

Hvor gammel var Mikail Gorbatjov da han overtok ledelsen av Sovjetunionen i 1985?

Kanskje du er interessert i...