Sju spørsmål om Nederlandene

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Når tok Habsburg--slekten kontroll over Nederlandende?

Hva kalles krigen mellom adel og borgere i Nederland i årene 1350-1490?

Hvordan begynte samlingen av den neder-landske regionen i 1384?

Karl V arvet Nederlandene i 1506. I hvilket land var han ikke keiser allerede?

Hvor mange nederlandske provinser dannet en uavhengig republikk i 1581?

I hvor mange verdensdeler startet nederlenderne kolonier på 1600-tallet?

Når og hvordan ble Nederlandene igjen et kongedømme?

Kanskje du er interessert i...