NYTT NUMMER: Den innbitte motstanden i Stalingrad stoppet tyskerne.

Nazi-Tysklands krigsmaskin hadde veltet inn i Sovjetunionen sommeren 1941 og nådd Moskvas forsteder samme år. Året etter beordret Hitler at de sovjetiske oljekildene i sør skulle erobres, men da måtte først byen Stalingrad ved elva Volga inntas. Det skulle vise seg å bli vanskeligere enn ventet. Innbyggernes harde motstand stoppet den tyske fremrykkingen og da Den røde armé gikk til motangrep, innebar det en avgjørende vending i andre verdenskrig.

3. september 2018

Dessuten starter vi en artikkelserie om kjærlighetens historie fra fortid til nåtid, vi forteller om Michael Jacksons fantastiske karriere og om Romerrikets undergang år 476.

Tyskerne måtte erobre Stalingrad for å komme til de sovjetiske oljekildene. Av samme grunn måtte Den røde hær stanse dem for enhver pris. Prisen ble betalt av de sivile, som flyktet unna bombardementet eller gjemte seg i den stadig mer raserte byen.

Kjærlighet og sex har alltid vært en del av menneskenes liv. Allerede oldtidens grottemalerier og skulpturer vitner om hvor viktig det var. De første skriftlige
kildene kommer fra Egypt.

Han slo gjennom som barn i Jackson Five, en gruppe som faren hadde dannet. Men det var først da han som voksen brøt med faren at gjennombruddet kom. På 1980-tallet ble han musikkverdenens aller største superstjerne.

I løpet av et par dramatiske tiår tapte den vestromerske keiseren kontrollen over riket sitt. Etter år med krig og interne konflikter tok germanske ledere over store deler av imperiet. Det var bare i den østlige middelhavsregionen at Romerriket overlevde.

Kanskje du er interessert i...