NYTT NUMMER: Borgerkrig splittet Finland etter selvstendigheten i 1917

Den russiske revolusjonen i 1917 ga storfyrstedømmet Finland en mulighet til å bryte seg løs og bli et fritt land.Men bare uker etter selvstendigheten viste det seg at Finland var et meget splittet land. Mange i arbeiderklassen håpet på et mer rettferdig samfunn og var også inspirert av de russiske revolusjonæres idealer. Andre finner håpet på et borgerlig finsk kongedømme. I januar 1918 delte folket seg i en rød og en hvit fraksjon og borgerkrigen var et faktum.

4. august 2017

I tillegg forteller vi om den skotske dronningen Maria Stuarts dramatiske liv, om hvordan bomullsmaskinen både økte produksjonen og behovet for slaver, og om historien bak tolv nasjonalsanger. 

Ønsker du å abonnere på All Verdens Historie? Finn ut mer om våre gode tilbud her.

For 100 år siden banet den russiske revolusjonen vei for Finlands selvstendighet. Men knapt hadde landet blitt fritt før dype sosiale og politiske konflikter splittet folket i en blodig borgerkrig.

Maria Stuart hadde forlatt maken, som til alt overmål var blitt myrdet rett etterpå. Det fikk begeret til å renne over for skottene, og de fordrev sin dronning. Men hun gikk fra asken til ilden da hun søkte beskyttelse hos Elisabeth I, som fryktet Marias krav på Englands trone.

Inntektene fra billigere bomull, slavehandel og nye oppfinnelser ga fortgang i den -industrielle -revolusjonen i overgangen mellom 1700- og 1800-tallet. Samtidig vokste protestene mot de elendige -arbeidsforholdene i industrien. 

Nasjonalsangen er, sammen med flagget, det fremste symbolet for en nasjon. Mange av disse hymnene speiler historien. Omveltende hendelser har derfor ofte ført til at sangene har blitt byttet ut eller skrevet om. 

Kanskje du er interessert i...