Henry Rinnan var nazistenes bøddel

I fem lange år drev Henry Rinnan et dobbeltspill som agent, infiltrator og bøddel. Over 80 nordmenn ble skutt på grunn av ham, og rundt ett tusen ble sendt til tyske konsentrasjonsleirer. Men Rinnan selv skulle overleve alle attentatforsøk inntil det siste skuddet falt den 1. februar 1947.

23. april 2015 av Grete Gaulin

Oslo, november 1942. Et møte er akkurat avsluttet i en av gråbein-gårdene i Tøyenhagen. Milorg-leder Olav Wisth fra Trøndelag har hatt en samtale med «Aage,» som er ett av flere dekknavn for Ørnulf Egge i Norges kommunistiske parti. Wisth har foreslått et samarbeid mellom de to motstandsgruppene i en felles kamp mot det tyske okkupasjonsstyret.

Egge er imponert over den lille trønderen. Derfor snakker han åpent ut om Norges verste forræder Henry Rinnan, som leverer motstandsfolk til nazistene i et akselererende tempo og  som er så vanskelig å få has på. Wisth gir uttrykk for sin sympati over de mange arrestasjonene og henrettelsene som har rammet Ørnulf Egges gruppe. Det Egge ikke vet, er at han akkurat har hatt en samtale med Henry Rinnan.

Kom fra en NS-familie

Henry Oliver Rinnan. Få navn vekker slik avsky i Norge selv mange tiår etter krigen. Mange hundre nordmenn ble torturert etter ordre fra ham. 83 ble stilt opp mot en vegg og skutt, og et tusentall ble sendt til konsentrasjonsleirene i Tyskland.

Selv i dag er det uklart hva som drev ham. Etter krigen skal han ha uttalt at han «like gjerne kunne blitt kommunist som nazist.» Så var det kanskje spillet i seg selv som lokket. Et spill som satte Rinnan på begge sider av bordet i det okkuperte Norge.

Ingen nordmann var så nyttig for Gestapo som Rinnan. Ingen så fryktet av motstandsbevegelsen som nettopp ham, og ingen så dyktig til «å spille på negativ sektor» – med andre ord å infiltrere motstandsarbeidet.

Han kom fra en familie av nasjonalsosialister. Faren var NS-mann, og tre av seks sønner jobbet for Gestapo. En fjerde var i Quislings livvaktgarde, og en femte var SS-soldat på østfronten. Én bror var aktiv i motstandsarbeidet.

Rinnan valgte en noe annen karriere. Liten, spinkel og utrent var han dårlig soldatmateriale, men hodet hadde han med seg. Han var også meget sjarmerende når han ønsket å være det, hadde bra drag på damene og kom generelt godt ut av det i samvær med andre mennesker. Dette var egenskaper han kunne utnytte. Men veien inn i det tyske sikkerhetspolitiet (Sipo) var også preget av tilfeldigheter.

Verves på Phoenix Hotel

I 1940 jobber Rinnan som bilselger i Trondheim. Tyskerne trenger alt som ruller på fire hjul, og Rinnan kan skaffe det.

25. juni møter han noen tyskere på en firmafest. Det er spesielt én han ikke kan unngå å legge merke til; en sivilkledd mann med et stort kårde-arr fra øre til øre.

Møtet skal bli skjellsettende. Mannen er nemlig Hauptsturmführer Gerhard Stübs, som er sjef for sikkerhetspolitiet og dermed også Gestapo i Midt- og Nord-Norge.

Stübs har fattet interesse for den glødende nasjonalisten, og allerede dagen etter blir Rinnan innkalt til et møte. Det finner sted på Phoenix Hotel, der Rinnan blir tatt imot av Stübs selv. Da han går derfra, er han vervet som tyskernes betrodde mann i Trøndelag. Han får dekknavnet Lola, med oppdrag å lokalisere våpen som er gjemt rundt omkring i Trøndelag og Nord-Norge.

Fra dette fotfestet skal Rinnan sprenge seg helt inn i nazimaktens indre korridorer. Han skal sakte men sikkert bygge seg opp som tyskernes viktigste infiltratør av venstreradikale grupper.

Dødelig spill

Sommeren 1941 gjennomfører han sitt første store oppdrag, med opprulling av en kommunistgruppe. En liste med navn på 156 motstandsmenn blir overlevert tyskerne.

Den store ildprøven kommer imidlertid på nyåret 1942, da Rinnan får i oppdrag av Siposjef Heinrich Fehlis å stanse «lekkasjen» av krigsføre menn til England sjøveien. Han har rekruttert tre til å hjelpe seg, og sammen infiltrerer de en gruppe flyktninger i Ålesund.

I februar slår tyskerne til. 43 blir arrestert og 18 av dem blir senere skutt. Rinnan har bestått, og overtar mer eller mindre for Stübs da denne blir kalt tilbake til Berlin sommeren 1942.

Bare tre måneder etter ruller Rinnan og tysk etterretning opp et svært smuglernettverk av våpen og ammunisjon, og 23 menn fra Helgeland samt ti tilfeldig uvalgte sonofre blir fraktet til Falstad-skogen og henrettet. Et dødelig spill er i gang i Trøndelag. Motstandsbevegelsen har bygget opp sin organisasjon Lark, og Rinnans Sonderabteilung Lola består etter hvert av 60–70 mann og kvinner. Men det har allerede begynt å brenne under fotsålene på angiveren.

Gestapos spesialavdeling

De har mistanke til ham. Rinnan stikker av og tar tilflukt hos sine tyske venner. Men fortsatt vet ikke kommunistene i Oslo hvordan han ser ut.

Han møter Ørnulf Egge under navnet Olav Wisth. Wisth er en bekreftet leder av en Milorg-gruppe i Trondheim, og det er naturlig å betro seg til ham. Først flere måneder etter kobler Oslo sammen navnene Olav Wisth og Henry Rinnan. Før det har Rinnan klart å melke partiets sentralledelse for enda flere navn.

Jakten på Rinnan har vært i gang lenge. Det ene attentatforsøket etter det andre har mislykkes. Som svar kidnapper Rinnan en

av lederne for motstandsarbeidet i Trondheim, Henry Thingstad, og arresterer et titalls andre.  19. mai 1943 blir 11 mann skutt ved Kristiansten festning, deriblant Thingstad selv. Sonderabteilung Lola er nå en av Gestapos spesialavdelinger.

De viktigste håndlangerne er Ivar Grande og Karl Dolmen. Avdelingen har et virkefelt fra Troms i nord til Oslo i sør. Rinnan selv bærer tittelen Untersturmführer.

Han er så godt infiltrert i motstandskampen at han i praksis leder arbeidet. Høsten 1943 ruller han opp Larks og Milorgs nettverk, og over 600 personer blir arrestert. Ni i den såkalte Wærdahl-gruppa henrettes på Vollan 17. november 1943. Familien har møtt opp, og roper desperat sine siste hilsener. Fra cellene lyder sangen «Opp alle jordens bundne treller... ”

Arrestert under flukten

Krigen går mot slutten. Rinnan har kommet på kant med sine egne, og hans mektige posisjon skaper misnøye og sjalusi blant nazi- og NS-topper. En plan er klekket ut for å drepe ham, med Rinnans svirebror Ivar Grande i rollen som bøddel. Men Rinnan har fortsatt mange lojale venner. Han får nyss om komplottet, og likviderer en av lederne.  Ivar Grande blir sendt til Ålesund der han blir drept av Milorg 11. desember 1944.

Også for Rinnan går det nå mot slutten. Våren 1945 befinner han seg i Verdalsfjellene sammen med sine mest betrodde medarbeidere, blant annet elskerinnen Gunnlaug «Pus» Dundas og broren Gisle. 14. mai blir han pågrepet av norske politisoldater.

Rettssaken mot Rinnanbanden varer fra april til september 1946. 11 av dem blir dømt til døden, deriblant Rinnan. Klokken 04.00 den 1. februar 1947 blir han hentet ut fra Kristiansten festning og skutt. l

Les mer:

Kvinnene i Rinnanbanden av Idar Lind (2011)
Rinnans testamente av Ola Flyum og Stein
Slettebak Wangen (2007)

Kanskje du er interessert i...