Hvorfor kriget svensker og nordmenn i 1808?

Kampene ved Berby endte med mange døde for svenskene.

SVAR: Krigen 1808-1809 sto mellom Danmark-Norge og Sverige, og oppsto fordi svenskene var i krig med Napoleon og den dansk-norske unionen støttet ham. Den var altså en del av Napoleonskrigene, men handlet også om en dansk-norsk union som ville ha kontroll over Skåne og et Sverige som ønsket fri ferdsel i Øresund.

Denne krigen kom fort til Norge, med trefninger i Enningdal i Halden kommune. I 1808 lå svenskene klare ved Prestebakke, Berby og Ende. På norsk side deltok styrkene ved Fredriksten festning pluss musketerer fra Søndenfjeldske infanteriregiment. En trefning ved Prestebakke endte i nederlag for svenskene, men de samlet seg og lanserte et nytt angrep ved Berby 12. september. De klarte imidlertid ikke å trenge gjennom de norske linjene, og måtte gi tapt.

Slaget ved Berby var de siste svenske operasjoner på norsk jord, men hevnen kom noen år etter da Napoleon tapte og Sverige kunne overta Norge.

Har du et historisk spørsmål?
Send det til oss på [email protected]!

Kanskje du er interessert i...