Amerikanske tropper i den sønderbombede byen Jülich vinteren 1944.

© Gamma-Keystone/Getty

Hvilken tysk by ble mest bombet under krigen?

De alliertes bombekampanjer under andre verdenskrig gikk hardt utover mange tyske byer. Men hvilken gikk det hardest utover?

23. februar 2019 av Björn Lundberg

De alliertes bombing under annen verdenskrig førte til enorm ødeleggelse i nesten alle større tyske byer. Om lag 80 prosent av bebyggelsen i Berlins indre by ble lagt i ruiner. I Dresden, Köln og Kassel ble 90 prosent destruert. Men det var likevel Jülich i Vest-Tyskland med sine ca. 10 000 innbyggere som ble ødelagt mest i forhold til størrelsen. I krigens siste fase oppfattet de allierte at denne byen var et hinder for framrykkingen inn i Tyskland. 97 prosent av bebyggelsen ble forvandlet til ruiner i ett enkelt og storstilt bombeangrep den 16. november 1944. Raidet ble etterfulgt av harde kamper og enda mer ødeleggelse. Etter krigens slutt forelå det planer om å overgi byen fullstendig og gjøre den til et minnesmerke. Men planene ble endret, og i 1949 begynte gjenoppbyggingen. I dag har Jülich mer enn 30 000 innbyggere. 

Kanskje du er interessert i...