Hva var Altmark-sagen?

SVAR: Altmark var et tysk støtteskip til krysseren Admiral Graf Spee, hvis mål var å senke britiske handelsskip i Atlanterhavet. Det var Altmarks oppgave å plukke opp overlevende etter slike angrep, og skipet gikk ofte med britiske fanger om bord.

I februar 1940 kom Altmark inn i norsk farvann. Skipet ble inspisert av norsk nøytralitetsvakt, som ikke oppdaget noen fanger. For britene var Altmark et dilemma. Hvis de bordet et tomt skip, ville de krenke norsk nøytralitet. Men hvis det var briter om bord, kunne de kreve svar på hvorfor Norge tillot tyske fangeskip i eget farvann.

16. februar kom Altmark under press fra britiske jagere, og søkte dekning i Jøssingfjorden. Samme kveld ble skipet bordet, og 299 britiske fanger ble befridd. Aksjonen ble en alliert seier, mens tyskerne begynte å frykte at malmskipene fra Narvik var truet. Hendelsen var den utløsende årsaken til at Norge ble okkupert i april.

Har du et historisk spørsmål?
Send det til oss på [email protected]!

Kanskje du er interessert i...