Den godhjertede nazisten i Nanjing

Japanske soldater inntok Kinas hovedstad Nanjing i desember 1937. Det var starten på et forferdelig blodbad der omlag en kvart million mennesker ble drept. Den tyske nazisten John Rabe var en av få som forsøkte å beskytte byens befolkning.

14. desember 2015 av Sören Aagaard

Den japanske hæren hadde okkupert den nordøstlige delen av landet i 1931, og krigen hadde pågått helt siden da. I 1937 fortsatte Japan sin erobringskrig, og snart nærmet de seg den daværende hovedstaden Nanjing. 

Angrepet ble starten på en seks uker lang voldsorgie.

Den tyske forretningsmannen John Rabe reagerte sterkt på overgrepene og gjorde det han kunne for å stoppe de japanske soldatene. Siden han var medlem av nazistpartiet, tok han alltid på seg hakekorsbindet når han beveget seg rundt i den krigsherjede byen i et forsøk på å stoppe voldtektene, volden og henrettelsene.

Han bønnfalt japanerne om ikke å drepe kinesiske soldater som hadde overgitt seg. Tross det ble han de følgende dagene et hjelpeløst vitne til at tusenvis av kinesere, både soldater og sivile, ble henrettet.

Kom til Kina i 1908

John Rabe ble født i Hamburg i 1882.Han ble forretningsmann etter endt utdannelse og jobbet deretter flere år i Afrika før han dro til Kina i 1908. To år senere ble han ansatt i det store tyske selskapet Siemens. Han jobbet i flere kinesiske byer, og ble i 1931 ut-
nevnt til direktør for Siemens’ fabrikk i Nanjing. Selskapet skjøttet blant annet turbinene til byens kraftverk og leverte også telefoner og elektrisk utstyr til de kinesiske myndighetene.

På begynnelsen av 1930-tallet ble Rabe også valgt til leder av det lokale nazistpartiet i Nanjing. Han hadde ikke vært hjemme i Tyskland på nesten 30 år, men hadde likevel stor respekt for Adolf Hitler og bar partiets hakekorsmerke med stolthet. Bortsett fra det så den tynnhårete Rabe med sin dress og sine briller ut som en hvilken som helst europeisk forretningsmann.

Rabe var spesielt godt fornøyd med den nazistiske arbeidsmarkedspolitikken. Som partileder i Nanjing oppsummerte han sin tolkning av den på følgende måte: «Vi er arbeidersoldater, og en regjering av arbeidere. Vi er arbeidernes venner, og vil aldri la dere i stikken.» Det skulle snart vise seg at Rabe tok de høytidelige ordene på alvor.

Flyktninger i hagen

Nanjings rikeste innbyggere, både kinesere og utlendinger, hadde forlatt millionbyen lenge før de japanske soldatene kom. John Rabes sjefer og en rekke lokale embetsmenn hadde flere ganger oppfordret ham til å forlate byen, men Rabe valgte å bli i et forsøk på å beskytte sine ansatte.

Japan innledet angrepet med en rekke flyangrep i september 1937. Rabe hadde bygget et tilfluktsrom i hagen sin, og fylte det nå med Siemens-ansatte og deres familier. Snart var både hagen og boligen fylt til randen av mennesker som hadde flyktet fra de japanske bombene.

Japan var alliert med Nazi-Tyskland, og Rabe regnet med at de japanske bombe-flyene ville spare hjemmet hans. Han hadde spredt ut et stort hakekorsflagg i hagen for å gjøre oppmerksom på at her bodde det en alliert.

Japanerne trengte inn i den kinesiske hovedstaden den 13. desember. Den
japanske keiseren Hirohitos ordre om å slå ned alle opprør ble tolket som et klarsignal for en brutal orgie av voldtekter, drap og plyndringer.

Mord ble sport

Noen steder ble ubevæpnede kinesiske soldater som hadde kapitulert meiet ned umiddelbart. Andre ble overført til spesielt utvalgte steder der japanske soldater brukte de bakbundne fangene til å praktisere sin evne til å drepe med bajonett. Sivile ble brent levende, og kinesiske barn ble bitt ihjel av soldatenes hunder. Kvinner og jenter i alle aldre ble kontinuerlig massevoldtatt.

Snart lå det kinesiske lik på hvert eneste gatehjørne. Sadistiske soldater fant stadig nye måter å ta livet av sine forsvarsløse ofre på. Både krigsfanger og sivile ble naglet til treplater før de ble overkjørt av tanks. Hodene til de halshogde ble festet på spyd og plassert rundt i byen.

Japanske aviser rapporterte om offiserer som konkurrerte om hvem som kunne halshogge flest kinesere. «Akkurat nå leder Mukai konkurransen med 106 hoder mot Nodas 105″, kunne man lese i en avis.

Frisone for flyktninger

Amerikanske misjonærer hadde tatt initiativet til en internasjonal sikkerhetssone i Nanjing, og en slik ble nå etablert. Hensikten var å beskytte uskyldige sivile mot de japanske grusomhetene. John Rabe, som allerede var kjent for å beskytte sine ansatte, ble valgt til leder av komiteen som skulle drive dette arbeidet. Komiteens kontorer ble derfor lagt til hjemmet hans.

Misjonærene valgte Rabe i håp om at hans tyske bakgrunn ville hjelpe dem i kontakten med japanerne, som jo var alliert med Nazi-Tyskland. Sonen ble utvidet til sju kvadratkilometer, og snart strømmet det flyktninger fra hele den okkuperte byen inn i området. Rabe ordnet med mat og vann til flyktningene som kom.

Samtidig forsøkte Rabe flere ganger å få de japanske befalhaverne til å stanse drepingen i Nanjings gater. Mange japanske soldater avsto da også fra vold og brutalitet når han viste seg i gatene med hakekors-armbindet sitt. I det minste så lenge han var på synshold. Men så, i februar 1938, opphørte overgrepene – etter seks uker med blodsutgytelser.

De japanske okkupasjonsmyndighetene anerkjente aldri den internasjonale sikkerhetssonen offisielt. Men fra nå av ble den likevel respektert i praksis. Dermed klarte Rabe og de andre medlemmene av komiteen å redde omlag 200 000 mennesker fra massakrene i Nanjing.

Til slutt ble John Rabe nødt til å forlate Kina. Men han lovet å spre kunnskapen om de japanske krigsforbrytelsene hjemme i Tyskland. Han hadde med seg både en film og en detaljert rapport som dokumenterte brutaliteten. Men om Rabe hadde forventet å kunne vise disse til Hitler eller andre i regjeringen, så tok han feil. Ledelsen i nazistpartiet hadde ingen planer om å endre sin utenrikspolitiske kurs som følge av den brutale japanske krigen.

Arrestert av Gestapo

I stedet ble han arrestert av det tyske hemmelige politiet Gestapo. Han ble avhørt i flere timer og måtte love aldri å snakke offentlig om sine erfaringer i Kina eller publisere materiale som beskyldte Nazi-Tysklands japanske allierte for krigsforbrytelser.

Etter krigen ble Rabe avskjediget fra Siemens og mistet dermed hele sitt inntektsgrunnlag. Før det hadde han også mistet hjemmet sitt under et bombeangrep i krigens siste fase. Men de overlevende i Nanjing hadde ikke glemt sin redningsmann. De sendte hjelpepakker og penger etter krigen, men John Rabe døde likevel pengelens etter en hjerneblødning i 1950.

Kanskje du er interessert i...