Var Albert Einstein med og skapte atombomben?

Albert Einstein ba USA bygge en atombombe før tyskerne.

SVAR: Da nazistene grep makten i Tyskland i 1933, måtte Albert Einstein forlate hjemmet sitt i Berlin og flytte til utlandet. Han slo seg ned i USA, og der fortsatte han sin vitenskapelige karriere ved universitetet i Princeton.

I august 1939, altså bare noen uker før andre verdenskrig brøt ut, skrev Einstein et brev til USAs President Franklin D Roosevelt. I likhet med flere andre fremtredende fysikere, skjønte Einstein at man med den nye kunnskapen om atomenes egenskaper ville være i stand til å bygge et nytt våpen: atombomben. Einstein hadde god grunn til å tro at Hitler ville forsøke å utvikle et slikt masseødeleggelsesvåpen og oppfordret derfor president Roosevelt til å skaffe seg en slik bombe før nazistene gjorde det. Historikerne har i ettertid debattert hvor stor betydning Einsteins brev egentlig hadde for det amerikanske atomprogrammet, som ikke kom i gang før i 1942 og som resulterte i de første atombombene i 1945.

Albert Einstein, som faktisk var pasifist, angret senere at han hadde sendt brevet til presidenten og arbeidet for nedrustning av kjernevåpen.

Har du et historisk spørsmål?
Send det til oss på [email protected]!

Kanskje du er interessert i...