Når ble kongeriket Norge kristnet?

Olav den hellige fikk banesåret på Stiklestad i 1030. Maleri av Peter Nicolai Arbo.

SVAR: Kristningen av Norge blir vanligvis knyttet til slaget ved Stiklestad, der Olav Haraldsson falt i kampen mot en bondehær. Slaget sto den 29. juli 1030, og det blir antatt at banesåret som felte kongen kom fra Tore Hund.

Olav Haraldsson hadde blitt konge i Norge i 1015. På begynnelsen av 1020-tallet hadde han holdt et kirkemøte på Moster, der hans engelske hirdbiskop Grimkjell også var tilstede. Her ble det fattet beslutninger som la grunnen for en nasjonal kirke samtidig som kristnihald – reglene for kristen livførsel – ble befestet. Etter dette var hedensk gudsdyrkelse strengt forbudt.

Men opposisjonen mot Olav var stor. Da kongen i 1027 drepte den mektigste mannen på Vestlandet, Erling Skjalgsson, ble det samlet en styrke mot ham bestående av stormenn, ladejarler og kong Knud av England og Danmark. Olav flyktet til Russland, og det var først i 1030 at han forsøkte å vinne tilbake sitt rike.

Etter slaget ved Stiklestad snudde stemningen i Norge, noe som skyldtes en rekke undere knyttet til liket. Olav ble utropt til helgen, og er i dag kjent under navnet Olav den hellige. Kongen hadde lykkes i kristningen av Norge, selv om det skjedde etter hans død.

Har du et historisk spørsmål?
Send det til oss på [email protected]!

Kanskje du er interessert i...