Hvor mange ble drept på Den himmelske freds plass i 1989?

Regimekritikernes demonstrasjon endte med et blodbad da kinesiske stridsvogner skulle spre massene. Bilde: Stuart Franklin/Magnum/IBL.

SVAR: Demonstrasjonene på Den himmelske freds plass våren 1989 ble utløst av et dødsfall. I april dette året døde Hu Yaobang, tidligere generalsekretær i det kinesiske kommunistpartiet. Han ble holdt for å være en reformvennlig politiker, men var blitt tvunget til å gå av i 1987 fordi flere av partikameratene hans mente at han var for radikal. Nyheten om hans død utløste en bølge av demonstrasjoner og sorg blant studenter og andre regimekritikere i Kina som hadde håpet på reformer. Den himmelske freds plass i Beijing ble samlingssted for bevegelsen, som snart utviklet seg til en stor protestbølge. Myndighetene så med uro på utviklingen, og til slutt ble de militære innkalt for å spre demonstrantene.

Det resulterte i et blodbad. Tallet på rapporterte drepte har variert fra et par hundre til 7 000. Det nøyaktige antallet er ikke kjent, men Amnesty International og flere andre observatører har landet på et tall mellom 500 og 1000 døde.

Men dette blodbadet fant ikke sted på selve Den himmelske freds plass, men i kvartalene rundt den. Da de mili­tære nådde fram til plassen, spredte de siste demonstrantene seg relativt fredelig.

Har du et historisk spørsmål?
Send det til oss på [email protected]!

Kanskje du er interessert i...