Speiderleir, 1926.

© Heritages Images/IBL

Når ble speiderne en bevegelse?

Hvor og når begynte man å danne speidergrupper for unge gutter og jenter?

19. januar 2017

SVAR På 1900-tallet ble speiding verdens mest utbredte ungdomsbevegelse, med avdelinger i mer enn 160 land. Siden starten for drøyt hundre år siden har anslagsvis en halv milliard barn og unge vært speidere på et eller annet tidspunkt.r.


Robert Baden-Powell grunnla speiderbevegelsen i England.

© Mary Evans/IBL

Initiativet til å danne speiderbevegelsen ble tatt av den britiske generalen Robert Baden-Powell. Fundamentet ble lagt da han i 1907 arrangerte en forsøksleir for 20 gutter på Brownsea Island i det sørlige England. Året etter utga han boka Scouting for Boys, som umiddelbart ble en bestselger. Baden-Powell mente at det moderne bylivet sløvet menneskene. Han ville i stedet fostre aktive og plikttro borgere ved å lære dem å klare seg i naturen. Dessuten mente han at landets gutter måtte lære å leve i villmarken hvis de skulle gjøre nytte for seg i det britiske imperiets kolonier. Speiding spredte seg snart til land utenfor Storbritannia, og også jenter ble lokket til bevegelsen. Det førte til at egne jentespeider-grupper ble opprettet.

Etter første verdenskrig ble programmet noe endret. Speidere skulle nå fostres til fred og samforståelse gjennom å treffe kamerater fra andre land på internasjonale leirer, kalt jamboreer. 

Kanskje du er interessert i...