Claude Vorilhon viser en modell av et romskip han påstår han har sett. 

© Rex/Shutterstock/IBL

Les i siste nummer: Raelianerne tror på romvesener i stedet for guder.

Den franske popstjernen Claude Vorilhon grunnla den raeliske bevegelsen på 1970-tallet etter et påstått møte med romvesenet Yahweh.

18. januar 2017 av Magnus Västerbro

Raelianerne er radikale ateister som har erstattet alle tanker om en gud med overbevisningen om at romvesener har skapt mennesket. Bevegelsen er kalt verdens rareste men snilleste, sekt. Men fullt så uskyldig er den kanskje ikke.

Om morgenen den 13. desember 1973 var Claude Vorilhon, en 27 år gammel fransk eks-popstjerne som fortsatt sørget over bråstoppen i karrieren, på vei til jobben som en ikke altfor vellykket motorjournalist. Av en eller annen grunn – skrev han senere – kjente han en sterk trang til å avvike fra sin vanlige rute. I stedet dro han opp til en utdødd vulkan nær hjemmet sitt i Auvergne-

regionen i det sentrale Frankrike.

Der så han, eller påsto han så, noe uhørt. Et romskip kom flyvende inn og senket seg sakte mot bakken. Ifølge Vorilhon var skipet vakkert, elegant og sølvskimrende. Vel nede på bakken ble en trapp felt ut, og Vorilhon hadde neste oppsiktsvekkende syn: et romvesen kom langsomt gående mot ham.

Skapningen var kortvokst, litt over en meter høy, med langt, mørkt hår, mandelformede øyne, olivenbrun hud og et mildt, vennlig og humoristisk blikk. «Han utstrålte kjærlighet, så mye kjærlighet," sa Claude Vorilhon senere.

Skapt via genmodifisering

Den redselen han hadde følt mens alt dette skjedde, var plutselig borte. Og så begynte romvesenet å tale. Han forklarte at han ble kalt Yahweh og at han tilhørte en overlegen rase av skapninger som kalte seg Elohim. Det er vi, forklarte Yah-
weh, som har skapt alt liv på jorden, gjennom avansert teknikk for genmodifisering. Det er denne skapelsesprosessen man kan finne misforståtte spor av i de ulike religionenes forestillinger om guder som kommer fra himmelen.

Elohim har, ifølge skapningen, hele tiden overvåket menneskeheten. Noen ganger har man til og med grepet inn for å hjelpe utviklingen ved å sende ned utvalgte profeter for å undervise menneskene – Buddha, Moses, Muhammed og Jesus er noen av de mest kjente. 

 Rael viser tilhengere modellen av bevegelsens planlagte ambassade.

© Gamma/Getty

Særlig Jesus ble nøye beskrevet – han skal ha vært en hybrid mellom menneske og Elohim, som utførte sine «mirakler" ved hjelp av romvesenenes avanserte teknologi.

Utvalgt budbærer

Og nå, i 1973, forklarte Yahweh for Claude Vorilhon, hadde menneskeheten endelig utviklet seg så langt at tiden var kommet for at alle kunne få vite sannheten. Det var derfor de viste seg for nettopp Vorilhon – for at han skulle bli deres budbringer og undervise menneskene i hvordan verden og universet egentlig er bygget opp.Ifølge

Vorilhons fortelling dro han umiddelbart hjem, helt overveldet. I tiden som fulgte skulle Yahweh vise seg for ham en rekke ganger. En gang fikk han også være med til skapernes hjem-planet et sted bortenfor vårt solsystem. Der, i en vakker regnskog, skal han ha spist vidunderlig mat, sett hvilken avansert teknologi Elohim hadde til sin disposisjon og lært at også menneskene en gang i framtiden vil bli akkurat som disse romvesener – fredelige, kjærlige og aldri syke.

Budskapet var at menneskene i prinsippet kan leve evig fordi avansert klonings-teknologi vil sørge for at våre fysiske kropper stadig gjenskapes.

Byttet navn til Rael

Besøket på den fremmede planeten ble fullbyrdet ved at Claude Vorilhon hadde sex med en vakker utenomjordisk kvinne – som var øyeblikket da han for alvor skjønte at kjærlighet og nytelse sto sentralt i budskapet han var satt til å spre. Som sagt, så gjort. Claude Vorilhon begynte å kalle seg Rael, som han hevdet betydde «Elohims sendebud", og begynte å spre den gode nyheten. Han hentet næring til budskapet fra en allerede levende interesse for de utenomjordiske og deres allestedsnærværende flyvende tallerkener.

Demonstranter påstår at Jesus oppsto ved kloning.

© Itsuoe Inouye/Associated Press/TT

Personer som hadde kalt seg profeter i tidligere epoker, hadde gjerne snakket om møter med ånder eller guder. Men på denne tiden var det besøk fra rommet som telte. Den karismatiske Rael tok skrittet inn i dette allerede etablerte miljøet og fikk umiddelbart mange tilhengere. Riktignok oppsto det en masse problemer til å begynne med fordi mange av dem som søkte seg til ham sto standhaftig på egne teorier. Ikke minst var det noen som prøvde å kombinere troen på romvesener med ulike mer tradisjonelt magiske eller åndelige fenomener. Claude Vorilhon, eller Rael, har imidlertid alltid vært nøye med å basere sin lære på en i det minste teoretisk mulig teknologi. Han forkastet dermed alle åpenbart overnaturlige innslag.

Evig liv med kloning

Man kan derimot lett konkludere med at hans lære på mange måter er tradi-
sjonelt religiøs. Forskjellen er bare at han har puttet inn romvesener med sine overlegne evner i alle de rollene andre religioner har fylt med ulike guddommer. Evig liv blir i den raeliske bevegelsen til gjennom kloning. Oppstandelse fra de døde vil skje ved at man gjenskaper de avdøde basert på deres genetiske make-up. Bønnen er i virkeligheten et middel for telepatisk kommunikasjon med
skaperfolket Elohim.

Ifølge Raels lære fins det også sanne forbilder for mange av de fenomenene som nevnes i for eksempel Bibelen. Edens hage eksisterte, men var i virkeligheten et gigantisk laboratorium der Elohim jobbet for å forbedre jordas flora og fauna. Noas ark var et romskip fylt med DNA-prøver som skulle brukes til å gjenskape alle dyr som noen gang hadde eksistert. Babels tårn var en rakett som skulle bringe menneskene til skapernes planet. Den store flommen som nevnes i Bibelen, var et resultat av hvordan Elohim brukte atomvåpen for å omskape jordas overflate.

Kampanjer for mer sex

Til tross for disse mildt sagt oppsiktsvekkende teoriene har raelismen vokst seg sterkere de siste tiårene. Ifølge bevegelsen skal det i dag være omlag 70 000 mer eller mindre aktive raelianere over hele verden. En forklaring på sektens vekst – har det blitt hevdet – er den sterke vektleggingen av seksualitet som en positiv kraft – noe som har vært et særtrekk for Rael og hans tilhengere. Seksualitet og sensualitet ses på som skaperne av lykke, og lykke er meningen med livet, lyder det sentrale budskapet.

Konkret har dette manifestert seg i en rekke høyprofilerte kampanjer, for eks-empel i Canada på 1990-tallet da man delte ut gratis kondomer til ungdom. Et annet eksempel er da bevegelsen innledet en mangeårig satsing på å få flere til å oppdage gleden ved onani.

Journalist og forfatter Taras Grescoe er en av dem som har skildret Rael og hans bevegelse. Han mener sektens suksess ligger i det faktum at Rael «tilbyr en skyldfri lekeplass for hedonisme og seksuell eksperimentering."

Bevegelsen har også helt fra begynnelsen hatt et sterkt innslag av elitisme. En av Raels tidligste og mest omstridte ideer er at demokratiet slik vi kjenner det bør erstattes av det han kaller «geniokrati", det vil si at de mest intelligente skal styre. Konkret betyr dette at bare de som er minst ti prosent smartere enn snittet i befolkningen skal ha lov til å stemme, mens bare de som er 40 prosent mer intelligente skal kunne bli politikere. Når det gjelder kloning av mennesker, som raelismen ser som avgjørende for menneskehetens framtid, har fokuset hele tiden vært at det først og fremst er de virkelig vakre som skal få anledning til å klone seg.

Mye sex, evig liv for de smarte, rike og vakre – dette er altså de viktigste ingrediensene i den raeliske sektens lære.

Tåler ikke kritikk

Det er nemlig ikke mye tvil om at man må bruke ordet sekt om denne bevegelsen. På toppen står en leder hvis ord er lov – og som sektens medlemmer dessuten forsørger ved at de hele tiden blir oppmuntret til å betale ti prosent av sin inntekt til bevegelsen. Det har lekket informasjon om at protester mot lederen ikke blir akseptert og at alle som fremmer kritikk blir kastet ut.

I det siste har flere avhoppere kommet med kraftig kritikk av Claude
Vorilhon. De mener han har stjålet de fleste av bevegelsens sentrale ideer fra ulike science fiction-forfattere. En av de hardeste kritikerne er hans første kone, Marie-Paul Cristini, som var gift med ham i femten år. Hun har i intervjuer bittert hevdet at Claude Vorilhon ødela livet til både henne og barna.

«Han har en evne til å skaffe seg et psykologisk grep om folk", har hun uttalt. «Hele den raeliske bevegelsen var et triks for å få mer sex og tilfredsstille det behovet for å bli tilbedt som han alltid har hatt." 

Kanskje du er interessert i...